Αίτηση Συνεργασίας

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Στοιχεία Εταιρείας
*Βάλτε ξανά την επωνυμία σε περίπτωση που δεν υπάρχει

Παρακαλώ επισυνάψτε τα παρακάτω αρχεία:

  • Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από TAXIS NET
  • Πρακτικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εκτός ατομικών επιχειρήσεων)

Το αρχεία πρέπει να είναι PDF ή JPG και να έχουν μέγεθος έως 4ΜΒ.

Στοιχεία Υπευθύνου

Πρέπει να αποδεχθείτε την Πολιτική Απορρήτου της Oktabit για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
Στοιχεία Υπευθύνου Παραλαβής

Δραστηριότητες - Οικονομικά Στοιχεία