Θέσεις Εργασίας
Δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας.

Υποψήφιοι που επιθυμείτε να εργαστείτε στην ΟΚΤΑΒΙΤ, παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: hr@oktabit.gr, επισημαίνοντας τον τομέα που θα σας ενδιέφερε.
^Top