Αίτηση Συνεργασίας

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία Εταιρείας:
Διακριτικός Τίτλος:

(*Βάλτε ξανά την επωνυμία σε περίπτωση που δεν υπάρχει)
Οδός - Αριθμός:
Πόλη: Τ.Κ.:
Νομός:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:


Στοιχεία Υπευθύνου

Όνομα:
Επώνυμο:
Email:
Κινητό:
ΑΔΤ:
Επιθυμώ να ενημερώνομαι για νέα και προσφορές προϊόντων που διαθέτει η ΟΚΤΑΒΙΤ: Εχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου 


Δραστηριότητες - Οικονομικά Στοιχεία

Δραστηριότητες :
INTEL IPI Number:
Συνεργαζόμενη Τράπεζα 1: Κατάστημα:
Συνεργαζόμενη Τράπεζα 2:
(*Στα παρακάτω ποσά μήν εισάγετε το δεκαδικό μέρος.)
Κύκλος εργασιών 2019:
Βασικός Προμηθευτής:
Δεύτερος Προμηθευτής:
Τρίτος Προμηθευτής:
 
^Top