Κατασκευαστής MICROSOFT  (8) 
Τύπος άδειας DSP  (8) 
Έκδοση Home  (4)  Pro  (4) 
Τύπος λειτουργικού 64-bit  (8) 
Γλώσσα English  (4)  Greek  (4) 
Εμφάνιση ανά 20 - 30 - 50
Περιγραφή
MICROSOFT Windows Home 10, 64bit, English, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW10E6, Part No: KW9-00139
MICROSOFT Windows Home 10, 64bit, Greek, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW10G6, Part No: KW9-00133
MICROSOFT Windows Pro 10 , 64bit, English, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW10PROE6, Part No: FQC-08929
MICROSOFT Windows Pro 10, 64bit, Greek, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW10PROG6, Part No: FQC-08923
MICROSOFT Windows Home 11, 64bit, English, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW11E6, Part No: KW9-00632
MICROSOFT Windows Home 11, 64bit, Greek, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW11G6, Part No: KW9-00639
MICROSOFT Windows Pro 11, 64bit, English, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW11PROE6, Part No: FQC-10528
MICROSOFT Windows Pro 11, 64bit, Greek, DSP
Κωδικός: 910-82-MSDW11PROG6, Part No: FQC-10535
1 έως 8 από 8 είδη
Εμφάνιση ανά 20 - 30 - 50
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ και ΑΗΗΕ^Top