Συνολικά βρέθηκαν 5

Σύγκριση 
YEASTAR S20 VPBX (WITHOUT MODULE)

Hybrid PBX S20, VoIP SIP protocols, up to 20 users, max 10 concurrent calls

Κωδικός: 280-51-YSPBXS20

Part No: S20

Σύγκριση 
YEASTAR S50 VPBX (WITHOUT MODULE)

Hybrid PBX S50, VoIP SIP protocols, up to 50 users, max 25 concurrent calls.

Κωδικός: 280-51-YSPBXS50

Part No: S50

Σύγκριση 
YEASTAR S100 VPBX (WITHOUT MODULE)

Hybrid PBX S100, VoIP SIP protocols, up to 100 users (expandable to 200), max 30 concurrent calls (e

Κωδικός: 280-51-YSPBXS100

Part No: S100

Σύγκριση 
YEASTAR P550 VPBX (WITHOUT MODULE)

P-SERIES P550,VoIP SIP protocols, up to 50 users, max 25 concurrent calls

Κωδικός: 280-51-YSPBXP550

Part No: P550

Σύγκριση 
YEASTAR P560 VPBX (WITHOUT MODULE)

P-SERIES P560,VoIP SIP protocols, up to 100 users, max 30 concurrent calls

Κωδικός: 280-51-YSPBXP560

Part No: P560