Η Εταιρία

Η OKTABIT δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 µε έδρα στην Αθήνα και υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη και εξειδικεύεται στη διάθεση επώνυµων προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στους τοπικούς κατασκευαστές και µεταπωλητές. Μέσα από ευέλικτες διαδικασίες, τεχνογνωσία, ψηφιοποιηµένη πληροφορία και συνεχή βελτίωση στις προσφερόµενες υπηρεσίες, η εταιρία ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες των συνεργατών της και αποτελεί σηµείο αναφοράς ανάµεσα στις εταιρίες του κλάδου. Η OKTABIT, στα 32 χρόνια της επιτυχηµένης παρουσίας της στην ελληνική αγορά πληροφορικής, επαναπροσδιορίζει καθηµερινά τις έννοιες της σταθερότητας, της αξιοπιστίας,της άµεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης και της επαγγελµατικής αλλά και προσωπικής εξέλιξης, στο απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με γνώµονα τις ανάγκες των συνεργατών της, η OKTABIT σχεδιάζει την µακροπρόθεσµη στρατηγική της και επενδύει στους παρακάτω βασικούς άξονες:


Το µοντέλο Business to Business που έχει αναπτυχθεί, αξιοποιείται από τους συνεργάτες για online παραγγελίες µε στόχο τη µείωση του χρόνου συναλλαγών, την ευκολία πρόσβασης σε ειδικές τιµές και την σύνθεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών VERO. Παράλληλα η εφαρµογή προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών χρηστών, ανίχνευση RMA ,σειριακών και εγγυήσεων καθώς και αποστολή εξατοµικευµένων τιµοκαταλόγων. Σήµερα το 50% των συνεργατών της OKTABIT χρησιµοποιούν την εφαρµογή Β2Β για τις online παραγγελίες τους.

Η OKTABIT σέβεται τους εργαζοµένους της και επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους µε την πεποίθηση ότι στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα σωστά εκπαιδευµένα στελέχη µπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα και να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα στις ανάγκες των συνεργατών.

Προσβλέποντας πάντα στην ανάπτυξη του Ανθρωπίνου δυναμικού της, συμμετείχε στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» μια δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν Δράσεις Συμβουλευτικής για την επιχείρηση και Δράσεις Κατάρτισης για τους εργαζόμενους της.

Στα πλαίσια των Δράσεων Κατάρτισης υλοποιήθηκαν 11 Εκπαιδευτικά προγράμματα με συμμετέχοντες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

Στατιστικά στοιχεία για τα υλοποιημένα Προγράμματα εμφανίζονται παρακάτω.


Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η OKTABIT εφαρµόζει µια σειρά από πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον οι οποίες αφορούν τις εσωτερικές της διεργασίες και την εµπορική της πολιτική. Στις δράσεις της περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η ανακύκλωση των συσκευασιών, η πλήρης εφαρµογή των διεθνών προδιαγραφών περί υλικών φιλικών προς το περιβάλλον (αφορά και τους υπολογιστές VERO), η συνεργασία µε εταιρίες περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένες και η χορηγία σε οµάδα ποδηλασίας. Με την υποστήριξη και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων της OKTABIT για τη συνεισφορά στον άνθρωπο & την εθελοντική προσφορά ιδρύθηκε το 2007 η Τράπεζα Αίµατος, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηµατάς. Επίσης η OKTABIT ενισχύει το έργο φιλανθρωπικών, µη κερδοσκοπικών οργανώσεων και κυρίως αυτών που αφορούν τα παιδιά (όπως παιδικά χωριά SOS, το Χαµόγελο του Παιδιού, Make a Wish Ελλάδας κ.α) και συµµετέχει σε κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς όπως υποστήριξη στην ομάδα Ρομποτικής [Hyperion Robotics] του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη χορηγία υλικών ρομποτικής για τη συμμετοχή τους σε διεθνή διαγωνισμό.

Η OKTABIT σέβεται την αξιοπρέπεια, τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Η καταναγκαστική εργασία, η εργασιακή εκμετάλλευση και η παιδική εργασία απαγορεύονται αυστηρά. Δεν γίνονται διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία κ.α και αντιμετωπίζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και τα μέρη ως πελάτες ή εργαζόμενοι. Η ΟKTABIT ακολουθεί τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την επιχειρηματική ηθική. Η εταιρία σέβεται τον ανταγωνισμό της αγοράς. Δεν έχει αθέμιτα κέρδη με παράνομες πρακτικές και ανήθικες εμπορικές δραστηριότητες. Δεν δέχεται και δεν κάνει δώρα αποζημίωσης και δωροδοκίες. Δεν εκμεταλλεύεται ανθρώπους στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

H Oktabit επενδύοντας ενεργά στις νέες τεχνολογίες δημιούργησε το τμήμα R&D, που στοχεύει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε AI και Machine Learning. Το πρώτο αποτέλεσμα του εγχειρήματος είναι η Reccodo, η οποία παρέχει “έξυπνες” υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για ηλεκτρονικά καταστήματα που θα καταναλώνονται on-demand μέσω Cloud (Software as a Service). H Reccodo είναι μια πλατφόρμα γνώσης του τελικού καταναλωτή και έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά του και να καταλήγει σε προτάσεις προϊόντων σύμφωνες με την προϊοντική γκάμα και τις επιχειρηματικές προτεραιότητες του καταστήματος. Περισσότερες πληροφορίες: www.reccodo.com

Η OKTABIT λειτουργεί σε ένα προηγµένο τεχνολογικά περιβάλλον, µε υψηλές προδιαγραφές, που ελέγχονται από Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008. Διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισµένα Εργαστήρια Δοκιµών καθώς και Εργαστήριο Επισκευών, ενώ παράλληλα αποτελεί και Service Center της EPSON.

Με την ίδια βαρύτητα και προσοχή αντιµετωπίζει η εταιρία την εκπαίδευση των συνεργατών της αφού αυτή συνάδει µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την αξιοποίηση µελλοντικών επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά και σε συνεργασία µε στρατηγικούς προµηθευτές της, η OKTABIT διοργανώνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και κυρίως στην περιφέρεια, Ηµερίδες Τεχνολογίας µε σκοπό την εκπαίδευση των συνεργατών σε νέες τεχνολογίες για να τις ενσωµατώσουν σε λύσεις στους πελάτες τους. Επίσης µέσω του ηλεκτρονικού Newsletter (OKTABIT NEWS) παρέχονται όχι µόνο πληροφορίες για νέα προϊόντα και συνεργασίες αλλά και χρηστικά tips σε επίπεδο Marketing & Πωλήσεων. Οι συνεργάτες της OKTABIT λαµβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα προωθητικό υλικό για τα καταστήµατα τους και επίσης συµµετέχουν και οι ίδιοι στις διαφηµιστικές καµπάνιες της εταιρίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Oktabit περιγράφει τα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς της εταιρείας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας απαιτεί από το Διοικητικό Προσωπικό και όλους τους υπαλλήλους να ακολουθούν τις αρχές που περιγράφονται στο παρόν στις αλληλεπιδράσεις τους με συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, αναμένουμε από τους συνεργάτες μας γενικότερα να σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας της Oktabit και να συμμορφώνονται με αυτόν.

Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές

Στοχεύουμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στο σεβασμό, στην εντιμότητα και στην αμοιβαία ειλικρίνεια. Προσδίδουμε αξία στους πελάτες μας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιούμε πλήρως τις ανάγκες τους, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναζητώντας συνεχώς πρωτοποριακές λύσεις. Οι προμηθευτές μας επιλέγονται με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την απόδοση, λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθούν ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Παράλληλα δεσμευόμαστε για την προώθηση πρακτικών υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Ως Εταιρεία - Είμαστε δίκαιοι, ηθικοί και αξιόπιστοι


Εκτιμούμε και πιστεύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας

Υποστηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας. Οι σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, μας οδηγούν στην επιχειρηματική μας επιτυχία. Καλλιεργούμε αυτές τις σχέσεις όντας ανοιχτοί και ειλικρινείς στην επικοινωνία, αναζητώντας και καλωσορίζοντας την ποικιλομορφία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας και ένταξης. Αντιμετωπίζουμε τα μέλη της ομάδας μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια και συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας στη χώρα μας.

Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας

Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Oktabit. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα εκπαιδευμένα στελέχη ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των συνεργατών μας.

Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Oktabit σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των εργαζομένων της, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Η καταναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία και η εργασιακή εκμετάλλευση απαγορεύονται αυστηρά. Παράλληλα είναι κατακριτέες οι διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία , τον γενετήσιο προσανατολισμό κ.α. και αντιμετωπίζονται όλοι με ίσα κριτήρια. Δεσμευόμαστε για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμό όπου οι διαφορετικές ιδέες και πεποιθήσεις προστατεύονται.

Διασφαλίζουμε έναν ασφαλή χώρο εργασίας

Η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα για την εταιρία.

Προωθούμε τη βιωσιμότητα

Η περιβαλλοντική ευθύνη ενισχύει την ενσωμάτωση της αειφορίας σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικότητας μας. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η Oktabit εφαρμόζει πλήθος από φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές οι οποίες αφορούν τις εσωτερικές της διεργασίες και την εμπορική της πολιτική.

Σεβόμαστε το θεμιτό ανταγωνισμό

Η Oktabit ακολουθεί τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την επιχειρηματική ηθική. Η εταιρία σέβεται τον ανταγωνισμό της αγοράς. Δεν παράγουμε αθέμιτα κέρδη με παράνομες ή ανήθικες εμπορικές πρακτικές και δεν εκμεταλλευόμαστε τους συνεργάτες μας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Διασφαλίζουμε την ακεραιότητα των οικονομικών μας καταστάσεων

Οι οικονομικές μας καταστάσεις αντικατοπτρίζουν πάντα με ακρίβεια τις οικονομικές και λειτουργικές μας επιδόσεις.

Αποφεύγουμε το insider trading

Ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της, η χρήση μη δημόσιων πληροφοριών για προσωπικό οικονομικό όφελος ή η κοινή χρήση με τρίτους για δικό τους όφελος απαγορεύεται αυστηρά με βάση την πολιτική της εταιρείας.

Συμμετέχουμε σε φιλανθρωπικές συνεισφορές και δραστηριότητες

Η Oktabit συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας να υποστηρίξουν τις κοινότητές τους μέσω κατάλληλων εθελοντικών ενεργειών. Ενισχύουμε το έργο φιλανθρωπικών, µη κερδοσκοπικών οργανώσεων και κυρίως αυτών που αφορούν τα παιδιά (όπως παιδικά χωριά SOS, το Χαμόγελο του Παιδιού, κ.α.) και συμμετέχουμε σε κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς όπου μεταξύ άλλων υποστηρίζουμε και την ομάδα Ρομποτικής Ελληνικού Πανεπιστημίου με χορηγία κατάλληλου υλικού. Δωρεές εκ μέρους της εταιρίας μας επιτρέπονται εφόσον τηρείται η ελληνική νομοθεσία και με απόλυτη διαφάνεια.

Συμμορφωνόμαστε με τους εμπορικούς νόμους

Η Oktabit συμμορφώνεται απόλυτα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών, υπηρεσιών, λογισμικού και τεχνολογιών,

Αποτρέπουμε τις διακρίσεις και την παρενόχληση

Όλα τα μέλη της ομάδας μας πρέπει να είναι σε θέση να δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές και με σεβασμό περιβάλλον. Η παρενόχληση δεν είναι ανεκτή και απαγορεύεται.


Υπάλληλοι (και Διοίκηση)


Ταξιδεύουμε και ξοδεύουμε με υπευθυνότητα

Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να ενεργούν σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας και να καταγράφουν πλήρως και με ακρίβεια τα έξοδα ταξιδιού και φιλοξενίας.

Επικοινωνούμε υπεύθυνα

Πρέπει πάντα να επικοινωνούμε με τρόπους που υποστηρίζουν την επιχείρησή μας, τις αξίες, τους σκοπούς μας και ενισχύουν τη φήμη και την επωνυμία μας. Οι δημόσιες δηλώσεις εκ μέρους της Oktabit επιτρέπονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Όσα αναφέρουμε στους πελάτες και στους υποψήφιους πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας - στη διαφήμιση, τις πωλήσεις, τις ανακοινώσεις μάρκετινγκ ή με άλλο τρόπο - πρέπει να είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και κατανοητά. Δεν παραπλανούμε τους πελάτες με υπερβολή, παραλείποντας σημαντικές πληροφορίες ή διαφημίζοντας προϊόντα, δυνατότητες ή υπηρεσίες που δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να παρέχουμε. Είμαστε βέβαιοι για την συμμόρφωση μας με όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την έγκριση διαφημιστικού υλικού. Ζητάμε καθοδήγηση από τη Διοίκηση όταν δεν είμαστε σίγουροι ή όταν υπάρχουν απορίες.

Δουλεύουμε με ασφάλεια και προστατεύουμε το περιβάλλον

Όλο το προσωπικό μας αναμένεται να εκτελεί την εργασία του σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις παγκόσμιες και τοπικές απαιτήσεις περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας.

Προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων

Κάθε ένας από εμάς έχει την ευθύνη να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία των μελών της ομάδας. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα.

Δεν ανεχόμαστε τη δωροδοκία και τη διαφθορά

Απαιτούμε από όλους τους υπαλλήλους και τρίτα μέρη που συνεργάζονται με την Oktabit να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και διαφθοράς. Ως δωροδοκία καθορίζεται οτιδήποτε έχει αξία - όπως χρήματα, φιλοξενία, ταξίδια, δώρα, δάνεια, φιλανθρωπικές δωρεές ή ευκαιρίες εργασίας – που προσφέρεται για ακατάλληλο σκοπό.

Δίνουμε και δεχόμαστε δώρα και φιλοξενία κατάλληλα

Τα δώρα - μικρής αξίας και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτική - και η φιλοξενία δύνανται να προσφέρονται και να λαμβάνονται με υπεύθυνο τρόπο και δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν μια επιχειρηματική απόφαση.

Αποτρέπουμε την κλοπή και την απάτη

Η κλοπή και η απάτη αποτελούν εγκλήματα και δεν θα γίνονται αποδεκτά. Όταν τα μέλη της ομάδας διαπράττουν απάτη ή υπεξαίρεση βλάπτουν την επωνυμία της εταιρείας και κατά συνέπεια λύεται η σχέση εργασίας με την Oktabit.

Αποφεύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της Oktabit και όχι με βάση προσωπικά συμφέροντα και σχέσεις. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά μας να εκτελούμε την εργασία μας αντικειμενικά και αποτελεσματικά.

Θέτουμε ζητήματα και προβληματισμούς

Προτρέπουμε τους εργαζομένους στην Oktabit να αναφέρουν άμεσα αν γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί ή αυτός ο κώδικας. Βασιζόμαστε σε εσάς για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα και την ηθική της εταιρείας μας. Η αναφορά μιας ανάρμοστης, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριφοράς δεν επιφέρει συνέπειες. Αντιμετωπίζουμε κάθε αναφορά σοβαρά, δίκαια και άμεσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στο HR@oktabit.gr.Στόχος της OKTABIT είναι η ηγετική θέση ανάµεσα στις εταιρίες που διαθέτουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης διατηρώντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους συνεργάτες και στους προµηθευτές της. Η εταιρία στοχεύει τόσο τη γεωγραφική της διεύρυνση όσο και στην ολοκληρωµένη διείσδυση σε νέες αγορές.